När Göteborg blir Sveriges huvudstad

I september varje år arrangeras Bok och Bibliotek, i folkmun känd som Bokmässan, i Göteborg. Platsen är Svenska Mässan, som även står som medarrangör, och mässan är den näst största i sitt slag i Europa. Endast Frankfurter Buchmesse i Franfurt am Main är större. Bokmässan i Frankfurt har anor som sträcker sig tillbaka till renässansen. Så gammal är inte bokmässan i Göteborg, även om den snart fyller 30, vilket inte är en föraktlig ålder i sådana här sammanhang. Mässan växte snabbt under de första åren av sin existens, och femdubblade antalet besökare mellan första och andra året. Nu för tiden brukar mässan locka ungefär 100 000 själar under fyra dagar. Rekordet är från 2003, då 110 000 personer kom till mässan. Antalet förlag och andra företag som vill ställa ut ökar för varje år, och det har hänt att upp till 50 utställare har fått nekas deltagande på mässan. Numera har man dock frigjort mer mässutrymme, så att fler företag kan delta. Den första mässan hölls 23-25 augusti 1985, under namnet Bibliotek 85. 5000 besökare kom till den allra första mässan. Varje år har mässan ett tema, och allra vanligast har varit teman som på olika sätt inbegriper de nordiska länderna. Mässor på dessa teman har arrangerats 1986-91, 1994, 2000-02 och 2012.  Andra teman har varit Lettland (2008), ursprungsbefolkningar (1993) och yttrandefrihet (2006). Enligt undersökningar som gjorts är 37 % av mässans besökare personer som på ett eller annat sätt arbetar med litteratur. Bland dessa dominerar bibliotekarier och lärare. Litterära agenter kommer också till mässan för att knyta kontakter och förhandla med förlag å sina författares vägnar.

Ständigt på programmet

Vissa punkter på mässans program är däremot konstanta från år till år. Bland dessa finns följande:
  • Deckarens dag, då ett flertal priser delas ut till kriminalförfattare. Man anordnar även samtal och korsförhör med deckarförfattare.
  • Seriescenen, ett flertal arrangemang som handlar om serier. Från början arrangerades dessa punkter av Svenska Serieakademin, men idag har Seriefrämjandet tagit över denna verksamhet.
  • Se människan, som arrangeras av Svenska kyrkan. Exempel på ämnen som kan avhandlas under denna rubrik är slavhandeln och korstågen.
  • Forskartorget, som är ett slags mingel för forskare, med debatt och presentationer kring den senaste forskningen på olika områden.
  • Internationella torget, med fokus på vad som ibland benämns tredje världen. Här deltar framför allt representanter för dessa länder, samt olika biståndsorganisationer.
  • Mat och trädgård, vars inriktning framgår av namnet. En av programpunkterna under denna rubrik är att kända kockar bjuder på maträtter från olika delar av världen.
  • Barnhörnan, som tidigare leddes av Eva Funck, är avsedd för de yngsta besökarna. Här finns lekhörna och sagoläsning.
Vid bokmässan 2012 sattes nytt rekord för antalet programpunkter: 3446 stycken. Det visar att även om besöksantalet inte längre ökar från en mässa till en annan så är intresset för litteratur fortfarande stort i Sverige och i övriga nordiska länder. En stor del av besökarna på mässan kommer nämligen från Norge och andra av våra grannländer, även de år då Norden eller något av de länder som ingår däri inte är tema för mässan.
 
 

Created with flickr slideshow.