Hur hanteras egentligen döden? Kan den alls hanteras? Många behöver lite extra stöd och råd när det gäller just döden, och här finns några tips.

Döden är något som alla människor kommer att mötas av någon gång i livet. Du kan möta döden som barn eller som vuxen. Alla har olika sätt att hantera död och sorg på. Det märks inte minst vid besök på en begravning då alla agerar lite olika. Det kan vara svårt att hantera döden. Ämnet är ofta jobbigt och det är inte alla som vill prata om det. Men det finns hjälp att få.

Hur kan döden hanteras?

Ämnen som sorg och död kan hanteras på flera olika sätt. Vissa blir som paralyserade och visar inga känslor alls, medan andra blir närmast panikslagna. Både barn och vuxna kan ha mer eller mindre lätt för att acceptera och hantera död och sorg.

Det går faktiskt att lära sig att hantera döden. Inom vissa yrken är det till och med ett krav att kunna det. Sjukhuspersonal, begravningsbyråer och poliser är några exempel på sådana yrken. De möter dödens olika skepnader i stort sett varje dag. För att lära sig hantera döden kan det vara bra att samtala om den. Du kan till exempel prata med präster, med andra personer eller med psykologer om ämnet känns svårt. Det finns också många olika böcker att välja mellan som handlar om död och sorg. De finns både för vuxna och barn. Några tips är:

  • Pernilla Stalfelts Dödenboken
  • Anhörighandboken – när någon dör
  • Ulf Nilssons Adjö herr Muffin

Det kan uppkomma situationer när döden helt enkelt blir för mycket. Då kan en eller flera personer må riktigt dåligt. I några fall kan det till och med vara så illa att de själva vill dö. Då måste andra gå in och stötta på olika sätt.

Professionellt stöd

I vissa fall kan det behövas professionellt stöd från utbildad personal för att döden ska kunna hanteras. Mediciner kan behövas till en början och det är viktigt att den hjälpsökande tas på allvar. Just böcker om döden kan vara en hjälp i samband med samtalsterapi och annat.