Den årliga bokmässan är en viktig samlingspunkt för alla bokälskare och ett sätt för författare och förlag att nå ut till sin publik. Bokmässan äger rum varje höst i Göteborg.

Under mässdagarna finns flera hundra utställare samt mängder av seminarium och författarsamtal på flera scener. Bokmässan använder sig av scener som byggs av tross vilket möjliggör en flexibel lösning utifrån olika storleksbehov. Trossen kan anpassas efter olika belastning och finns i raka längder, tre- och fyrkanter samt cirklar.

Bokmässan är en stor händelse och ett viktigt event för bokförlag och författare att synas och höras i mediebruset. Media brukar vara på plats för att rapportera och flera dagstidningar är med som utställare på mässan. En av de mest flitiga besökarna är Johan Wopenka som har besökt alla bokmässor. Mässan lockar till sig kända författare och vid årets mässa närvarade bland annat Jonas Gardell och Suzanne Brøgger.

Kända författare på bokmässan

Bokmässan 2018 besöktes av flera kända författare. En av dem var Jonas Gardell som presenterade sin bok om sin dementa mamma. Även Lena Andersson var där och berättade om sin roman ”Sveas son”, och Patrik Sjöberg presenterade sin bok med temat om att vända svaghet till styrka. Andra kända namn på bokmässan var Marianne Lindberg De Geer och Alexandra Pascalidou.

Norske författaren Geir Gulliksen berättade om sitt passionsdrama ”Se på oss nu”. Den danske författaren Suzanne Brøgger talade bland annat om sin nya bok ”Norsk Omelett”. Det förekom viss kritik mot att det saknades internationella författare på bokmässan. En del menade att det kan ha berott på att det inte delades ut något nobelpris i litteratur 2018 och att det internationella intresset därför minskade. Trots kritiken fanns dock ca. 30 länder representerade under mässan.

Bokmässan i siffror

Jämfört med 2017 ökade antalet besökare från 77 292 till 85 371. Under mässan hölls 326 st seminarier och antal utställare var 811 st. Den genomsnittlige mässbesökaren spenderade 8 timmar på mässan. 58 % av besökarna räknades till allmänheten medan 42 % var branschfolk. De två vanligaste arbetsplatserna som branschbesökarna arbetade på var skola och bibliotek. Den mest populära litteraturen hos alla besökare var skönlitteratur.