Sedan starten 1985 har varje år kantats av ett speciellt tema och i lokalen har det funnits olika temaområden. Varför? Jo, för att höja och lyfta fram vissa speciella frågor eller lyfta fram ett land som är värt att lyssna på och komma mer i fokus. Sedan starten har det handlat om Nordiska länder, Baltikum samt Mellanöstern. Men det har även varit teman som ”mångkultur”, yttrandefrihet” samt gränslös kultur”. Vad det blir för team är det samhällets vindar som bestämmer. Eller, det är samhällets vindar som blåser liv i tankar men det är ett samarbete mellan Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet och en rad andra organisationer som tillsammans kommer överrens om vad för tema som ska omfamna året. För 2013 är det Rumänsk litteratur som står i fokus.

  • 2012: Nordisk litteratur
  • 2011: Tyskland
  • 2010: Afrika
  • 2009: Spanien
  • 2008: Lettland
  • 2007: Estland
  • 2006: Yttrandefrihet
  • 2005: Litauen
  • 2004: Brittisk litteratur
  • 2003: Polen, Populärvetenskap.

Framtida teman

Om man ska försöka sia om framtida teman kanske de kommer gå i mer lättsamma tecken: att samhället behöver något skämtsamt eller mer lättsmällt. Tre spännande kandidater är barn, spel och mat. Barnböcker kan locka många människor och få in en ny publik och likaså med ett tema som rör mat. Chansningen är ett tema med spel och detta då det blir allt mer populärt att spela poker online och detta både från mobilen och sin vanliga dator. En intressant vinkel är att du kan spil casino online i Sverige på sajter som från olika länder. Om detta spelande finns det många bra böcker att finna och detta är en intressant marknad som bara kommer växa och växa.