När ordet ”bokmässa” nämns tänker många på den välkända Bokmässan i Göteborg. Men faktum är att ett antal bokmässor hålls i Sverige varje år. Att arrangera en bokmässa är inte något som görs i en handvändning. Det krävs noggrann planering och ett antal saker måste vara på plats för att mässan ska bli lyckad.

Allra först behövs det en lokal för bokmässan. Den bör vara anpassad för att kunna ta emot den mängd besökare som väntas. Det behöver också finnas toaletter för besökarna och möjligheter att servera mat om det är en större mässa. Vid en bokmässa krävs det även displayhyllor för alla böcker som kommer att visas och säljas på mässan. Alla dessa hyllor behöver sättas upp av erfaren personal med truckkort. Om du hittar personal som är lämplig men utan truckkort går det att skaffa truckkort från MGB Truck som har god erfarenhet i att utbilda personal.

öppen bokFörberedelser inför bokmässan

Att förbereda själva mässlokalen med hyllor och inredning är bara en del av arbetet. I förväg behöver också författare och andra utställare bokas. Det är också nödvändigt att satsa en slant på bra marknadsföring för mässan. Utan några besökare blir det ingen succé. Något som är klokt är att starta upp en egen Facebooksida för bokmässan. Då kan du skapa ett event som du sedan marknadsför via Facebook och andra kanaler. Det går förstås också att beställa vanliga annonser som visas i kollektivtrafiken, i papperstidningar, på anslagstavlor och i reklamutskick. Ett annat sätt att nå ut med eventet är att göra reklam via Google Adsense som visar sponsrade annonser när presumtiva besökare söker på sökmotorn Google med vissa specifika sökfraser. Användaren kanske vill besöka Göteborgs bokmässa, söker på ”bokmässa” i sökmotorn och får då i stället upp din bokmässa högst upp i de sponsrade sökresultaten.